Privacy Policy

Informatie

De op deze website getoonde informatie wordt door Zijtveld Grijpers BV met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Zijtveld Grijpers BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Linken naar de Zijtveld Grijpers BV website

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de Zijtveld Grijpers BV Homepage te doen.

Aansprakelijkheid

Zijtveld Grijpers BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Zijtveld Grijpers BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Zijtveld Grijpers BV opgenomen informatie.
Zijtveld Grijpers BV is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Zijtveld Grijpers BV website zouden voorkomen. Zijtveld Grijpers BV is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Zijtveld Grijpers BV website zijn gelinked.

Gebruik content

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Zijtveld Grijpers BV te worden verzocht.


Toepassing Privacywetgeving AVG/GDPR

Onderstaande informatie betreft het privacybeleid van Zijtveld Grijpers BV met betrekking tot online en offline platformen.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt na ontvangst van formulieren, e-mails, offerteaanvragen, orders en telefonische contacten. Met als doel de dienstverlening van Zijtveld Grijpers BV optimaal in te kunnen richten. De regels t.b.v. bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd in de “Algemene verordening persoonsgegevens”. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert naleving van deze wet.

Naast alle relevante bedrijfsgegevens worden persoonsgegevens enkel opgeslagen in het ERP-systeem. Het betreft o.a. de voorletters en/of voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, interessegebied(en) binnen ons bedrijf, functie. Bij een bezoek aan de website kan Zijtveld Grijpers BV een IP-adres of een cookie ontvangen.

Zijtveld Grijpers BV verwerkt persoonsgegevens van alle personen met wie zij contact heeft of de website bezocht hebben. Dit betreft hoofdzakelijk klanten of mogelijke klanten van Zijtveld Grijpers. Daarnaast verwerkt Zijtveld Grijpers BV ook persoonsgegevens van leveranciers, business partners en sollicitanten.

Ter beveiliging van persoonsgegevens neemt Zijtveld Grijpers BV passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Aanwijzingen van misbruik kunnen gemeld worden via [email protected].

Zijtveld Grijpers BV gebruikt persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Voornamelijk in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  •          Gewenste informatie waarvoor persoonlijk toestemming is gegeven (bijv. offertes, documentatie, CAD-files)
  •          Correcte afhandeling van orders en betalingen
  •          Interne analyses
  •          Marketing (enkel met toestemming of a.d.h.v. een overeenkomst)
  •          Telefonisch contact voor uitvoering dienstverlening
  •          Infomeren m.b.t. wijzigingen diensten of producten
  •          Levering van goederen / diensten (indien noodzakelijk)
  •          Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Zijtveld Grijpers BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit is tevens vastgelegd in het register van verwerkingsactiviteiten.

Persoonlijke relaties van Zijtveld Grijpers BV hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar i[email protected]. Ter controle moet bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs meegestuurd worden. Ter bescherming van privacy moet op de kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt worden.

Bij fraude of misbruik kan Zijtveld Grijpers BV uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers van Zijtveld Grijpers BV die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels.

Cookies

Bij een eerste bezoek aan de website van Zijtveld Grijpers BV wordt informatie verstrekt over het gebruik van cookies én toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zijtveld Grijpers BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone. Zijtveld Grijpers BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat voorkeursinstellingen van bezoekers onthouden worden.

Afmelden voor cookies is mogelijk in de persoonlijke internetbrowser.

Meer informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.